Rammeavtale med Politiet

Overhuset er med i en sammenslutning av selskaper, frontet av Systek, som er valgt som 1 av 5 rammeavtaleleverandører for konsulenttjenester innen systemutvikling hos Politiet.
Vi skal sammen levere spisskompetanse som skal bidra med rådgivning, utredning og utviklingsarbeid for å hjelpe politiet i riktig retning innenfor vrimmelen av nye og smarte teknologivalg.  Vi ser frem i mot å bidra til politireformen mot 2020, med å utvikle fremtidens IKT-systemer for et moderne politi.